مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: 32 نفرازکارافرینان استان گلستان حائزشرایط داوری جشنواره کارافرینان برترشدندکه این تعداد نسبت به سال گذشته ۷۴ درصدرشد داشته است.

32 کارآفرین گلستانی حائز شرایط داوری جشنواره کارافرینان برتر شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ موسی بی باک در گفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: هرساله جشنواره کارآفرینان برتر کشور توسط وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی  باهدف  شناسایی، انتخاب و معرفی کارآفرینان برتر از سراسر کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: امسال۳۹۰ نفراز کارآفرینان استان گلستان در این جشنواره ثبت نام کردند که شامل ۲۶۵مرد و۱۲۵ نفرزن بودند که ۱۰۸ نفر در بخش صنعت، ۱۳۷ نفر بخش خدمات، ۶۵نفر بخش کشاورزی  و۸۰ نفر در بخش صنایع دستی وگردشگری اطلاعات خود را ثبت کردند.

بی باک بیان کرد: مدارک  ومستندات افراد ثبت نام کننده توسط سه داور مورد بررسی قرار گرفت واز محل کارگاه انها بازدید میدانی انجام شد و درنهایت ۳۲نفر بالاترین امتیاز کسب کردند که ۱۲ نفر دربخش صنعت، ۲ نفر در بخش کشاورزی،۱۶ نفر در بخش صنایع دستی وگردشگری هستند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ۷۴ درصدی را در تعداد کارآفرینان واجد شرایط نسبت به سال گذشته شاهد هستیم  که نشان می دهد امسال کارآفرینان استقبال بسیار خوبی کردند. از این ۳۲ نفر بعد از بازدیدهای میدانی وتایید شورای سیاستگذاری استانی وملی به عنوان کارآفرینان برتر استانی وملی معرفی می شوند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار