در راستای ارائه مشوق های قانونی لازم به منظور افزایش فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و ورزشی در بخش های گوناگون و با هدف رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و کاهش هزینه های فعالین این بخش ها ، انجمن های علمی و آموزشی معلمان از پرداخت مالیات معاف شدند.

معافیت انجمن های علمی و آموزشی معلمان از پرداخت مالیات

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، پیرو شیوه نامه انجمن های علمی و آموزشی معلمان (موضوع بخشنامه 205276- 1393/10/13)،  هیأت دولت در نشست عصر روز یک ­شنبه 26 دی1400 در اجرای جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، در راستای ارائه مشوق­ های قانونی لازم به منظور افزایش فعالیت­ های آموزشی ، پژوهشی و ورزشی در بخش­ های گوناگون و با هدف رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و کاهش هزینه ­های فعالین این بخش ­ها ، آئین ­نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند .
شایان ذکراست؛  به موجب آئین ­نامه فوق ، ارائه خدمات پژوهشی ( تحقیقاتی و فناوری ) و آموزشی توسط انجمن ­های علمی که از وزارتخانه­ های علوم ، تحقیقات و فناوری ،  بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم مجوز دریافت کرده اند، مشمول معافیت از پرداخت مالیات موضوع این آئین نامه هستند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار