قدس مفیدی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان این که رویکرد شهرداری گرگان در افزایش عوارض با سیاست دولت همخوانی ندارد، گفت: این امر به فرار سرمایه گذاران از بازار ختم می شود.

رویکرد تقابلی شهرداری گرگان با سیاست دولت| فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن محتمل است

به گزارش گلستان ۲۴؛ سید محمد قدس مفیدی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: فاکتورهای متعددی از جمله عرصه، قیمت عوارض، خدمات مهندسی، اشتراکات آب و برق و غیره و تامین اجتماعی در بهای تمام شده ساختمان تأثیر می گذارد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان این که افزایش عوارض شهری امری طبیعی است، اضافه کرد: تعرفه عوارض در گرگان به صورت غیر قابل فهمی بالا رفته و در جایی ۱۰ درصد و در جاهایی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

قدس مفیدی بیان کرد: طبیعی است که شهرداری به دلیل آنکه بودجه دولتی ندارد باید درآمدزایی داشته و عوارض را بالا ببرد لذا شهرداری گرگان هم در کوتاه مدت این امر را در پیش گرفته که تاثیر منفی بر قیمت تمام شده ساختمان دارد.

وی اضافه کرد: سیاست دولت جدید کاهش قیمت مسکن است و اقدام شهرداری در نقطه مقابل آن قرار دارد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: نرخ رشد عوارض تا ۲۵ درصد قابل فهم بوده ولی از این عدد فراتر رفته که امری عجیب است و تاثیر زیادی در قسمت های مختلف شهر خواهد گذاشت.

قدس مفیدی افزود: با افزایش عوارض سازنده هم روی قیمت تمام شده می کشد و این امری طبیعی است لذا در سال جاری اگر اتفاق جدیدی نیفتد و برای آن تدبیر نشود شاهد رشد قیمت مسکن خواهیم بود.

وی بیان کرد: البته از تأثیر مذاکرات در وین هم نباید غافل شد و اگر کار به نحو مطلوب جلو برود، سرمایه گذاری از سمت مسکن به سمت بخش های مولد کشاورزی و صنعت حرکت می‌کند بنابراین صنعت ساختمان آن سوددهی سابق را نخواهد داشت.

 

 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار