در جلسه کارگروه هیات ویژه رسیدگی به سیل گلستان، نداشتن سند جامع مدیریتی و راهبردی مخاطرات طبیعی و محیطی و نبود فرماندهی واحد و متمرکز از جمله علل سیل ذکر شد.

سندجامع مدیریتی مخاطرات طبیعی در گلستان وجود ندارد

به گزارش گلستان 24 ؛ جلسه کارگروه هیات ویژه رسیدگی به سیل اخیر گلستان پیش از ظهر یکشنبه با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور در بررسی امور سیلاب های کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این جلسه اظهارکرد: موضوع سیل در استان گلستان باید ازجنبه های مختلف، بررسی شود.

علی نجفی نژاد افزود: سیلاب اخیر نیازمند رویکرد جدید در حوزه مدیریت و پیامدهای آن است تا در حوزه گرگانرود براساس حوزه جغرافیایی آن تصمیم گیری شود.

وی خاطر نشان کرد: در تبدیل تجربیات و یافته ها به درس آموخته ها، در حوزه مستندسازی باید به خوبی عمل کرد تا برنامه مدون خوبی برای مدیران در آینده ایجاد شود تا درک بهتری از موضوع اتفاق بیفتد.

نجفی نژاد تصریح کرد: در حوزه گرگانرود، دانش بومی خوبی در حوزه سیلاب وجود دارد که تدوین آنها، می تواند، مدیریت مشارکتی، استفاده از توان و کمک مردم و مدیریت قبل بحران و نحوه برخورد و اطلاع رسانی موضوع را به خوبی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخصص و درایت اعضای کارگروه، نکات خوبی جمع آوری و تدوین و در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد تا مبنای عمل مدیران قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در پایان اشاره کرد: مجموعه های دانشگاه های استان آمادگی دارند با همه توان در راستای کمک به این هیات همکاری داشته باشند تا برنامه به صورت علمی تدوین و سرآغازی برای فعالیت های دیگر شود.

عوامل ایجاد سیلاب

در ادامه دبیر کارگروه سیل و مخاطرات طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با توجه به تحلیل اجمالی سیل اخیر گفت: در ایجاد سیل، عوامل طبیعی، انسانی، سازمانی و مدیریتی نقش ایفا کردند.

امیر سعدالدین افزود: وجود زمستانی پرباران و بارش پنج روزه مداوم در منطقه، روان آب فراوانی را ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: در این مدت به صورت میانگین میزان ۱۷۰ میلی متر بارش در استان ثبت شد.

سعدالدین خاطرنشان کرد: در نهایت پوشش جنگلی بالادست در وضعیت خواب زمستانی و بدون برگ بود که حجم روان آب ها و رسوب تخریبی زیادی را تشکیل داد.

وی اظهار کرد: در بخش عوامل انسانی، زراعت غیراصولی در اراضی شیبدار، عدم رعایت اصول آمایش سرزمینی، جاده سازی غیراصولی در اراضی کوهستانی، لایروبی ناکافی کانال های اصلی و به ویژه مصب، احداث تقاطع های غیراصولی سازه ای و غیره در سیل موثر بودند.

سعدالدین گفت: در بخش عوامل سازمانی و مدیریتی، نداشتن سند جامع مدیریتی و راهبردی مخاطرات طبیعی و محیطی، نداشتن ابزار تصمیم گیری برای سناریوسازی برای شرایط پیش بینی نشده، نبود سیستم هشدار سیل در حوضه های آبخیز، نداشتن ادراک صحیح از سیل در مدیران، نبود فرماندهی واحد و متمرکز، رهاسازی آب مخازن در حد ناکافی و دیرهنگام، توجه ناکافی به منشأ رسوب و تمرکز بر راه حل های مکانیکی و غیره نقش ایفا کردند.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به شکل گیری کارگروه های تخصصی و متعدد در این هیات باید یک رویکرد واحد مدیریتی شکل بگیرد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار