نجفی دادستان آق قلا : خدمت به شما عزیزان و خانواده هایتان موهبت الهی است و باید قدر این موهبت را بدانیم وگرنه در روز جزا شرمنده خداوند و ائمه اطهار خواهیم بود .

دیدار دادستان آق قلا با مددجویان این حوزه قضایی در زندان مرکزی گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای گلستان  ؛ با هدف اطلاع دقیق از پرونده قضایی مددجویان حوزه قضایی آق قلا و به انگیزه تلاش جهت برخورداری هر چه بیشتر مددجویان از امتیازات خاصی که برای آنها پیش بینی شده است که ضامن امنیت خانواده مددجویان خواهد بود نجفی دادستان آق قلا با مددجویان این حوزه قضایی دیدار نمود .

نجفی دادستان آق قلا در این دیدار صمیمی گفت :رسیدگی به حال برادران مومن وظیفه دینی و انسانی هر مومن است .کمک به شما و خانواده هایتان موهبت الهی است و اگر قدر این موهبت را ندانیم در فردای قیامت شرمگین خدا و ائمه اطهار خواهیم بود .

ایشان در ادامه افزود: امتیازاتی که برای شما پیش بینی شده حق نیست و اما مشروط به در نظر گرفتن قانون و به میزان تلاش شما در جهت گسترش نظم و انظباط سعی خواهیم نمود شرایطی فراهم کنیم که از اکثر امتیازات استفاده نمایید .

در این دیدار مددجویان به صورت چهره به چهره و صمیمانه مشکلات خود را مطرح نموده و از دادستان و قضات همراه پاسخهای خود را دریافت نمودند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار