رئیس اداره ورزش و جوانان گرگان:

رئیس اداره ورزش و جوانان گرگان با اشاره به اینکه بیشتر دانشگاه های استان رشته تربیت بدنی را تدریس می کنند، گفت: جای کتاب های تربیت بدنی در سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خالی بود.

جای کتاب های تربیت بدنی در سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان خالی بود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، رمضانعلی تربتی نژاد، رئیس اداره ورزش و جوانان گرگان، در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان گفت: نمایشگاه کتاب یک فرصت فرهنگی است که اجرای آن می تواند برای مردم منطقه مفید واقع شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دانشگاه های استان رشته تربیت بدنی را تدریس می کنند، افزود: جای کتاب های تربیت بدنی در سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خالی بود.

رئیس اداره تربیت بدنی گرگان با اشاره به اینکه فعالیت جوانان در حوزه ورزش قابل قیاس با گذشته نیست، گفت: در حال حاضر ۲۱۰ باشگاه خصوصی در گرگان وجود دارد که می طلبد صاحبان آن از علم لازم برخوردار باشند و این با مطالعه کتاب انجام پذیر است.

وی با اشاره به اینکه از مطالبی که در حوزه تربیت بدنی توسط پژوهشگران تهیه شود حمایت می کنیم ، افزود: در گرگان دو مورد کتاب در حوزه آسیب های اجتماعی توسط اداره تربیت بدنی گرگان به چاپ رسیده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان گرگان افزود:همچنین با هماهنگی هایی که انجام شد توانستیم کنگره های مختلفی در حوزه پژوهش  با رویکرد ورزش و آسیب های اجتماعی برگزار کنیم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار