مستحب است قبل از رکوع دهم قنوت بخواند البته در نماز آیات مستحب است در هر قیام دوم ( رکوع هایی که شماره آن زوج است) بعد از قرائت سوره یا بخشی از آن و قبل از رکوع ، قنوتی بخوانند که در مجموع دو رکعت ، پنج قنوت می شود و برای سهولت امر می توانند فقط یک قنوت قبل از رکوع دهم بجا آورند.

آیا در نماز آیات قنوت مستحب است؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ مستحب است قبل از رکوع دهم قنوت بخواند البته در نماز آیات مستحب است در هر قیام دوم  ( رکوع هایی که شماره آن زوج است) بعد از قرائت سوره یا بخشی از آن و قبل از رکوع ، قنوتی بخوانند که در مجموع دو رکعت ، پنج قنوت می شود و برای سهولت امر می توانند فقط یک قنوت قبل از رکوع دهم بجا آورند.

منبع/سایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 

 
 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار