با اتمام عملیات معمول بانکی و ساتنا برای استانهای کشور، حقوق اسفندماه حدود ۱۰ درصد جامعه بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که موفق به دریافت حقوق خود نشده بودند پرداخت شد.

حقوق بازنشستگان کشوری باقیمانده پرداخت شد
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از کارگر آنلاین:با اتمام عملیات معمول بانکی و ساتنا برای استانهای کشور، حقوق اسفندماه حدود ۱۰ درصد جامعه بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که موفق به دریافت حقوق خود نشده بودند پرداخت شد.
 
صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد با تکمیل عملیات بانکی در تهران و سایر استانهای کشور، حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری باقیمانده که تاکنون موفق به دریافت حقوق خود نشده بودند، از ساعاتی پیش آغاز و تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه (چهارشنبه) حقوق مورد نظر به حساب تمامی این عزیزان واریز شد.

 

 
 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار