نشست شورای سالمندان علی آباد با حضور فرماندار و روسای ادارات شهرستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی علی آباد کتول در روز چهارشنبه مورخ 19 شهریورسال جاری جلسه شورای سالمندی باحضور معاون فرماندار و روسای ادارات و شورای شهردرسالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

 رئیس اداره بهزیستی علی آباد دراین جلسه به بیان اهمیت و جایگاه تکریم سالمندان پرداختند و مصوبات جلسه قبل را مورد بحث و بررسی قراردادند سپس ادارات گزارش و مستندات خودرا ارائه نمودند .

در ادامه آقای بای _معاون فرماندار به منطقی نگاه کردن به حقوق سالمندان و حرمت آنان اشاره نموده و مقررشدکه صندوق انتقادات و پیشنهادات  جهت پاسخگویی به مشکلات سالمندان در اداره مستقرگردد .

 درپایان خانم دکتر زنگانه گزارش و عملکرد سه ماهه دوم مرکز سالمندان را ارائه نمودند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار