معاون حفظ و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان:

معاون حفظ و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان گفت: برای جبران کم آبی، 9 حلقه چاه کشاورزی و چاه های ادارات به شبکه آبرسانی گرگان متصل شد.

9 حلقه چاه کشاورزی به شبکه آبرسانی گرگان متصل شد/بررسی12 چاه برای اتصال

به گزارش خبرنگار گلستان24، جواد تیموری با اعلام این خبر اظهار کرد: برای جبران کاهش افت دبی چاه های شرب در استان که به دلیل خشکسالی و استفاده همزمان چاه های کشاورزی در استان رخ داده است، یکی از راه های کارشناسی واضطراری استفاده از چاه های عمیق کشاورزی و صنعت بود.

وی افزود: تاکنون 9 حلقه چاه کشاورزی و همین طور خدماتی که قابلیت آب شرب آنها به تایید شرکت آب و فاضلاب استان گلستان رسیده ، توسط آن شرکت به خطوط انتقال آب شرب گرگان متصل شده و از این طریق حدود 100 لیتر بر ثانیه تامین آب شرب شهر گرگان انجام شده است.

تیموری گفت: چاه های دیگری که امکان اتصال آنها به خطوط آب شرب شهر گرگان وجود داشت مورد بررسی کارشناسی نیز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تعداد این چاه ها 12 حلقه است که دبی آنها 120 لیتر برثانیه برآورد می شود و ارزیابی فنی از سوی کارشناسان شرکت آب و فاضلاب در حال انجام است و طی دو سه روز آینده این 12 حلقه چاه نیز به خطوط انتقال شهر گرگان افزوده شود. 

این مقام مسئول با بیان اینکه 36 چاه دیگر در مسیر خطوط انتقال شرب گرگان نیز برای اتصال به خطوط شرب در حال بررسی است، گفت: تصریح کرد: علاوه بر این، حفر دو حلقه چاه برای تامین آب شرب، شرکت آب منطقه ای استان گلستان پیش بینی کرده که ظرف دو تا سه روز آینده به خطوط انتقال آب شرب گرگان افزوده می شود و از این طریق نیز حدود 40 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب شرب گرگان افزوده خواهد شد.

تیموری بیان کرد: در صورت ضرورت بررسی سایر چاه هایی که در شعاع مناسبی از خطوط آب شرب گرگان قرار دارد در دستور کار قرار می گیرد و پس از آنکه ارزیابی فنی و کارشناسی توسط شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان گلستان انجام شد از ظرفیت آنها نیز برای کسری آب شرب گرگان استفاده می شود.

وی افزود: در مجموع این اقدامات بیش از نیمی از کسری شرب گرگان در پیک با استفاده از این چاه ها جبران می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار