مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی گلستان :

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: امسال برنامه ایجاد ۵۱ واحد صنایع تبدیلی جدید و براساس نیازها در دستور کار قرار دارد که ظرفیت اسمی این واحدها حداقل پوشش ۴۵۰ هزار تن فرآوری ماده خام کشاورزی است.

امسال برنامه ایجاد ۵۱ واحد صنایع تبدیلی جدید در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگارگلستان 24، نقی اسدی با اشاره به این که برنامه ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی استان براساس نیاز و اولویت است، اظهار کرد:: امسال برنامه ایجاد ۵۱ واحد صنایع تبدیلی جدید و براساس نیازها در دستور کار قرار دارد که ظرفیت اسمی این واحدها حداقل پوشش ۴۵۰ هزار تن فرآوری ماده خام کشاورزی است.

وی افزود: ظرفیت‌های کشاورزی این استان که ایجاد شهرک‌های صنعتی در مقیاس بزرگ و با محوریت صنایع تبدیلی می‌تواند موجب رشد اقتصاد کشاورزی استان شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار