مجری طرح تبدیل اراضی شیبدار :

مجری طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغات مثمر در سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: امسال برای تبدیل ۲ هزار هکتار اراضی شیبدار این استان بویژه در شهرستان‌های "مینودشت، کلاله و مراوه‌تپه" به باغ های مثمر برنامه ریزی و برای عملیات اجرایی آن نیز ۵۹ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و مصوب شده است.

 تبدیل ۲ هزار هکتار اراضی شیبدار به باغ نیازمند ۵۹ میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، سعید عمادزاده بابیان اینکه عملیات غرس نهال‌های مثمر در اراضی شیبدار گلستان به طور معمول از آذرماه هر سال شروع می‌شود، اظهار کرد: اکنون اعتباری در این بخش اختصاص نیافته است اما متقاضیان تبدیل اراضی شیبدار به باغ های مثمر در این استان می‌توانند به مراکز یا مدیریت‌های جهادکشاورزی محل سکونت خود مراجعه و تشکیل پرونده دهند.

وی اضافه کرد: تامین و توزیع نهال گونه‌های مثمر با قیمت یارانه‌ای و چهار مرحله آبیاری رایگان از جمله حمایت‌های تشویقی سازمان جهادکشاورزی از افرادی است که نسبت به تبدیل اراضی شیبدار خود به باغ های مثمر اقدام نمایند.

سعید عمازاده افزود: افرادی که دارای اراضی شیبدار هستند بیشتر شیوه کشت سنتی داشته و تمایل دارند، زراعت گندم، جو و دانه روغنی کلزا یا آفتابگردان داشته باشند تا همان سال نیز از درآمد آن منتفع شوند و منتظر نمی‌مانند تا به طور مثال با کاشت درخت و پس از چهار یا پنج سال بعد که درختان به باردهی می‌رسند، از درآمد آن بهره ببرند.

وی بابیان اینکه این افراد به درآمد کم اما سالانه زراعت خود قانع‌اند، اضافه کرد: برای تشویق و ترغیب بیشتر افراد جهت تبدیل اراضی شیبدار به باغ های مثمر که حداقل سه برابر بیشتر نسبت به زراعت برای آنها درآمد دارد باید نسبت به انجام بیشتر فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و فرهنگ‌سازی توسط کارشناسان جهادکشاورزی و رسانه‌های ارتباط جمعی اقدام شود.

عمادزاده تصریح کرد: برنامه سازمان جهادکشاورزی گلستان برای پنج سال آینده رساندن سطح باغ های مثمر در اراضی شیبدار استان از رقم فعلی به ۷۰ هزار هکتار است که نیاز به تخصیص اعتبارات ویژه، انجام فعالیت‌های آموزشی و ترویجی و همراهی کشاورزان و صاحبان اراضی شیبدار دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار