استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: اقدامات بسیار خوبی در سطح استان در بازسازی بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی خسارت دیده از سیل و بیش از ۱۰۰۰ واحد خسارت دیده از زلزله و رانش در استان از سوی بنیاد مسکن است.

بازسازی بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی خسارت دیده از سیل از اقدمات بنیاد مسکن است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، هادی حق شناس در دیدار  با دکتر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص خدمات و برنامه های بنیاد مسکن در سطح استان ، اظهار کرد: به تبع خدمات بنیاد مسکن در استان گلستان بویژه در روستاها مشهود است و بویژه در ۲ سال اخیر و بعد از سیل ویرانگر سال ۹۸، اقدامات بسیار خوبی در سطح استان در بازسازی بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی خسارت دیده از سیل و بیش از ۱۰۰۰ واحد خسارت دیده از زلزله و رانش در استان انجام شده است.

استاندار گلستان با اشاره به برنامه بنیاد مسکن استان در نوسازی واحدهای مسکونی که در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار واحد احداث شد گفت: یکی از کارهای بسیار خوب و ارزنده بنیاد مسکن استان در سال گذشته احداث ۳ هزار واحد مسکن محرومین بود که امید را در دل محرومین و نیازمندان به مسکن زنده کرد و موجب شد آرزوی ۳ هزار خانوار محروم گلستانی در داشتن مسکن مقاوم و نوساز محقق شود که بی شک این کار موجب رضایتمندی مردم از نظام اسلامی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که یادگار امام راحل و مورد حمایت مقام معظم رهبری است گردیده است.

حق شناس با اشاره به ۳ برابر شدن اعتبارات بنیاد در سال جاری و برنامه ابتکاری بنیاد برای احداث مسکن برای جوانان در سطح ۲۰۰ روستای استان گفت : بی شک سالجاری سال خدمت مضاعف بنیاد و سال جهش در عمران روستاهای گلستان خواهد بود. بنیاد امروز یکی از مهمترین و اثرگذار ترین دستگاه های خدماتی است که در کلیه بخش های زندگی مردم بویژه روستائیان دخیل است و مردم امروز نیازهای خود در بخش مسکن، عمران و آبادانی روستاها، صدور اسناد مالکیت، تامین زمین برای ساخت مسکن و ... را از بنیاد پیگیری می کنند که به حق بنیاد هم در تمام این بخش ها خدمات بسیار خوب و ارزنده ای را به مردم شریف استان ارائه داده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار