رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی اداره کل منابع طبیعی گلستان:

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی اداره کل منابع طبیعی گلستان گفت: ۱۵ ذخیرگاه در این استان وجود دارد که می توان به پسته قازانقایه، زربین رامیان، زربین زرین گل، سرونوش سورکش، سرخدار افرا تخته و شمشاد چشمه بلبل، داغداغان باغو، آزاد دلند، سرخدار پون آرام، ارس جهان نما، زربین گالیکش، عناب کلاله و راش قزلق اشاره کرد.

۱۵ ذخیره گاه جنگلی گلستان توجه بیشتری نیاز دارد

به گزارش گلستان 24، علی نکویی اظهار کرد: گونه های موجود در این ذخیره گاه ها از گونه های ممنوع القطع بوده و نادر محسوب می شوند و تعدادی از آنها مانند سرخدار در زمره گونه های  فهرست قرمز(در معرض انقراض جهانی ) قرار دارند.

وی بیان کرد: قبل از سال ۱۳۹۵ برای صیانت از این مناطق ارزشمند  اعتبارات ویژه ای منظور می شد و قرق بان های اختصاصی و اعتباراتی برای حصار کشی اختصاص می دادند اما در زمان حاضر اعتباری پرداخت نمی شود و عملیات صیانت و مراقبت از این مناطق با قرق بان های موجود در طرح ها انجام می شود.

وی ادامه داد:‌ کاهش و یا به طور دقیق تر قطع اعتبارات این بخش آسیب پذیری این مناطق را بیشتر کرده و  تهدیداتی مانند قطع درختان و آتش سوزی سیر صعودی گرفته اند که در آخرین مورد در آتش سوزی مناطق درازنوی کردکوی بخشی از ذخیره گاه ارس در این شهرستان به خاکستر تبدیل شد.

 نکویی گفت :‌ ذخیره گاه ها یک بانک ژنتیکی ارزشمند از گونه های نادر گذشته و حال هستند که قرار است برای آیندگان به امانت باقی بمانند که باید برای حفاظت ویژه از آنها تدابیر ویژه ای اندیشید.

به گفته وی تهیه بذر و تکثیر نهال از این مناطق با هدف حفظ گونه های سازگار با طبیعت گلستان و حتی صادرات این بذور و نهال ها به سایر استان ها از جمله برنامه هایی است که در صورت تامین اعتبار اجرایی می شود.

 رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی اداره کل منابع طبیعی گلستان افزود: برای تعدادی از این مناطق طرح تهیه شد اما برای انتشار و تبدیل این طرح ها به کتابچه به اعتبار نیاز داریم، در این طرح ها مطالعاتی در خصوص تهدیدات و فرصت های فراروی این ذخیره گاها انجام شد ولی تاکنون امکان انتشار آن فراهم نشده است.

نکویی مجموع مساحت ذخیره گاه های رویشگاهی در گلستان را سه هزار و ۵۲۰ هکتار اعلام کرد و گفت: گلستان نسبت به بسیاری از استان های رتبه بالاتری از نظر برخورداری از این مناطق داراست و ۹۵ درصدد ذخیره گاه های استان منحصر بفرد هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار