فرماندار کلاله:

فرماندار شهرستان کلاله گفت: اگر اقدام فوری، عملی و جدی نسبت برای جلوگیری ازفرونشست شهر فراغی انجام نگیرد، در آینده شاهد تبعات منفی اجتماعی، محیطی و اقتصادی خواهیم بود.

شهر فراغی نیازمند اقدام فوری است/ فرونشست جدی است

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، فرهاد شیبک امروز در جلسه بررسی "فرونشست" و "رانش زمین" در حوزه شهری شهر فراغی اظهار کرد:ر از سال ۱۳۹۴ شاهد فرونشست و رانش زمین در شهر فراغی بوده ایم؛ که در همین راستا مطالعات فراوان انجام شده و بازدیدهای میدانی مدیران ارشد کشوری و استانی برای حل مشکل را شاهد بوده ایم.

فرماندار کلاله گفت: اگر اقدام فوری، عملی و جدی نسبت به این موضوع انجام نگیرد؛ در آینده شاهد تبعات منفی اجتماعی، محیطی و اقتصادی خواهیم بود.

شیبک با اعلام وارد شدن خسارت فیزیکی به ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر فراغی تصریح کرد: باید اقدام فوری و عملیاتی؛ با تامین و تختصیص اعتبار برای رفع نگرانی های مردم انجام گیرد.

مدیرکل بحران استانداری نیز در این جلسه با طرح سوالات و تبیین موضوع تاکید کرد: باید پر رنگتر از گذشته به این ماجرا پرداخت.

حسام گفت: شهرداری، شورای اسلامی شهر فراغی و مسئولین بر اساس وظیفه مندی باید وارد موضوع شوند تا بتوان نتیجه بگیریم.

وی افزود: پیگیر خواهیم بود تا با تامین منابع و بهره گیری از توانمندی و منابع خودمان مشکل را حل کنیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار