مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان:

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: حسابرسی از دهیاری های استان گلستان آغاز و در مراحل پایانی قرار دارد.

حسابرسی دهیاری های استان گلستان در مراحل پایانی است

به گزارش گلستان 24، محب حسینی اظهار کرد: با عنایت به لزوم انجام حسابرسی و رسیدگی به حساب های دهیاری ها به استناد آیین نامه مالی دهیاری ها و در راستای تحقق شعارهای دولت، حسابرسی از دهیاری های استان گلستان آغاز شد.

وی افزود: با برنامه ریزی اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری‌ گلستان تیمی متشکل از کارشناسان دفتر، تعدادی از مسئولین مالی دهیاری ها، دهیاران و شوراهای اسلامی بخش تشکیل و از بین شرکت های حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و چند شرکت واجد شرایط انتخاب و با تقسیم بندی روستاها، عملیات اجرایی حسابرسی آغاز شده است..

محب حسینی گفت: در نهایت پس از بررسی اسناد و مدارک مالی دهیاری ها و بازدیدهای میدانی صورت گرفته توسط حسابرس، گزارشات مربوطه تحویل این اداره کل شد تا بررسی لازم درخصوص گزارشات آغاز شود.

وی افزود:  این اداره کل براساس وظیفه مندی خود ضمن کنترل کلیه گزارشات، در صورت مشاهده سوء استفاده و یا حیف و میل بیت المال، مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد داد.

ارسال نظر

آخرین اخبار