مدیر مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان:

مدیر مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان گلستان گفت:کشت توتون بادستگاه نشا گر در مزارع شهرستان علی آباد کتول اجرا شد.


کشت توتون با دستگاه نشا گر

به گزارش خبرنگار گلستان 24، مریم بر زمینی  اظهار کرد: در این طرح همزمان با نشای توتون نوار تیپ آبیاری که هم در مدیریت آب و هم مصرف کود در مزرعه بسیار موثر است در زمین قرار داده می شود.

وی افزود: محصولاتی که در تاریخ کشت آنها با توجه به تغییرات آب و هوایی حساسیت وجود دارد برنامه‌ریزی شده توسعه کشت نشایی مکانیزاسیون افزایش یابد.

برزمینی گفت: کشاورزان متقاضی خرید این دستگاه درخواست‌های خود را به ادارات جهاد کشاورزی سراسر شهرستان استان ارائه کنند.

علی مهقانی ، مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان گفت :در استان گلستان به طور متوسط ۲ هزار هکتار مزارع به زیر کشت توتون می‌رود که شهرستان علی آباد کتول در این کشت پیشرو است و با اجرای طرح نشا کاری با دستگاه نشا گر روزانه یک و نیم هکتار به زیر کشت توتون می رود که می تواند در هزینه های تولید کاهش و درآمد کشاورز را افزایش دهد.

محمد مزیدی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول گفت :کاهش تعداد دور آبیاری چهار تا شش مرتبه، افزایش بازده آبیاری ، مبارزه باعلف های هرز ،کاهش هزینه‌های وجین کاری ، مبارزه با بیماریهای گیاهی، کاهش هزینه مبارزه با بیماریهای گیاهی ،یکنواختی و یکپارچگی سطح سبز مزرعه ، افزایش بازده تولید محصول در مزرعه و بی نیازی به تنک کاری از مهمترین مزایای کشت نشایی و استفاده از دستگاه نشا گر است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار