مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: سال گذشته حدود 30 میلیارد تومان سرقت کابل برق در استان صورت گرفته است.

سرقت 30 میلیارد تومان کابل در سال گذشته/ افتتاح هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال پروژه در هفته دولت

به گزارش خبرنگار گلستان 24، سیداحمد موسوی روز چهارشنبه در جلسه قرارگاه خبری شهید حسین همدانی ویژه هفته دولت در محل سالن شهید باهنر استانداری اظهار کرد: از محل مصوبات سفر استانی رییس جمهور در حوزه برق ۱۵۰ میلیارد ریال به صورت نقدی تزریق شد که این اعتبار صرف تکمیل ۸.۸ کیلومتر شبکه توزیع فشار متوسط، ۲ کیلومتر شبکه توزیع فشار ضعیف و ۶۶ دستگاه ترانس می‌شود.

وی افزود: از محل اعتبارات داخلی هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال پروژه در هفته دولت افتتاح خواهد شد که ۳۴ کیلومتر در شبکه توزیع فشار متوسط، ۲۸۴ کیلومتر در شبکه توزیع فشار ضعیف و ۱۵۱ ترانس است.

موسوی گفت: مبلغ 25 میلیارد تومان دیگر هم برای احداث شبکه فشار متوسط، ضعیف و نصب 147 ترانس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مبلغ 15 میلیارد تومان هم از محل سفر ریاست جمهوری برای احداث شبکه فشار متوسط، ضعیف و نصب 66 دستگاه ترانس به این شرکت تخصیص یافته است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان بیان کرد: در ۱۴ شهرستان استان از محل مصوبات سفر استانی رییس جمهور ۱۲۰ میلیارد ریال پروژه شامل ۳.۷ کیلومتر شبکه توزیع برق فشار متوسط، هشت دهم کیلومتر شبکه توزیع فشار ضعیف و ۱۸ ترانس برق افتتاح می‌شود.

وی افزود: از زمان فعالیت دولت سیزدهم تاکنون سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار به برق گلستان تخصیص یافت که این اعتبار برای احداث ۹۲ کیلومتر شبکه توزیع فشار متوسط، ۶۹۱ کیلومتر شبکه توزیع فشار ضعیف و هزار و ۱۴۳ ترانس برق هزینه شد.

موسوی تصریح کرد: از زمان نشکیل دولت سیزدهم ورود جدی ریاست جمهوری به مساله خاموشی ها در سال گذشته امسال در استان خاموشی نداشتیم .

به گفته وی بهره برداری از نیروگاه 8/64 مگاواتی مقیاس کوچک با 120 میلیارد تومان در شهرک صنعتی اترک و و یک نیروگاه 16 مگاواتی با 260 میلیارد تومان برای مجتمع صنعتی کانسار خزر در هفته دولت انجام می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار