نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان:

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: بازار روسیه بسیار گسترده است و شرایط تجارت برای گلستانی ها خوب است و باید ظرفیت های صادرات استان به خوبی فراهم شود ولی متاسفانه زیر ساخت‌های مناسبی نداریم.

فرصت تجارت با روس ها مهیا است/ زیر ساخت‌های مناسبی نداریم

به گزارش گلستان 24، امیر یوسفی اظهارکرد: متاسفانه از سرمایه گذاران حمایت خاصی صورت  نمی گیرد باید زیر ساخت های مناسبی ایجاد کنیم که دلگرم شوند و قوانین سختگیرانه از سر راه برداریم. با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی زمینه رونق و اشتغال فراهم می شود.

وی ادامه داد: گلستان در جوار بازار سیصد میلیونی قرار دارد و ظرفیت بسیار خوبی داریم و باید با تفکرات جدید جلو برویم و نباید دیگر اشتباهات قبلی تکرار کنیم و گلستان را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.

وی یادآور شد: باید تولیدات خودمان را با تکنولورژی دنیا به روز رسانی کنیم و حتی تکنولورژی روز دنیا وارد کشور کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: بازار روسیه بسیار گسترده است و شرایط تجارت برای گلستانی ها خوب است و باید ظرفیت های صادرات استان به خوبی فراهم شود ولی متاسفانه زیر ساخت‌های مناسبی نداریم.

وی بیان کرد: روسیه درهای تجارت را به روی ما باز کرده و ما هنوز از ظرفیت بازار های روسیه استفاده نکردیم .البته کیفیت محصولات صادراتی برای آنها بسیار اهمیت دارد و صادر کنندگان باید این نکته را در نظر بگیرند.

وی گفت: بیش از ۸۰۰ بازرگان دارای کارت فعالیت می کنند واین افراد با ۳۰ کشور دنیا و به طور عمده  با کشورهای آسیای میانه، صادرات کالا را انجام می دهند. بازرگانان در برگشت ارز به کشور مشکلات زیادی دارند که برای رفع آن به حمایت دولت نیاز دارند.

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر یکی از نیازهای اصلی استان ایجاد  پایانه صادراتی محصولات کشاورزی است زیرا گلستان در مسیر کریدور شمال و جنوب قرار گرفته  و به بازار اوراسیا دسترسی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار