مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان :

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از اجرای 324 کیلومتر شبکه گازرسانی شهری و روستایی و خطوط اختصاصی صنایع طی سال گذشته دراین استان خبر داد.

سال گذشته  بیش از 320 کیلومتر شبکه ‌گازرسانی در استان اجرا شد

به گزارش گلستان 24 علی طالبی با اعلام مطلب اظهار داشت: هدف گذاری این شرکت در سال 1401 اجرای شبکه به طول 270 کیلومتر بود که با تلاش صورت گرفته بیش از 324 کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری در بخشهای روستایی ، مناطق شهری و خطوط اختصاصی صنایع اجرا شد.

وی افزود: در مجموع تا پایان سال 1401 بالغ بر 10488 کیلومتر در سطح استان شبکه اجرا شده است که  6744 کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری مربوطه به روستاها و 3744 کیلومتر نیز مربوط به مناطق شهری است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به شعار سال گذشته که توسط رهبر معظم بعنوان سال مهار تورم و رشد تولید مزین شده بود، گفت: امیداست در سال جدید نیز با تلاش و جدیت مجموعه همکارن گازگلستان ، نسبت به افزایش توسعه گازرسانی در استان اقدام شود تا روستاها و مناطقی که شرایط گازرسانی را دارند هر چه زودتر از این موهبت الهی برخوردار شوند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار