دادستان مرکز استان خبر داد؛

دادستان مرکز استان گلستان از ورود پُررنگ تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

ورود پُررنگ تر  دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی

به گزارش گلستان 24 محمود اسپانلو در نشست با کارگران و کارفرمایان در هفته کار و کارگراظهار کرد: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان ، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند .

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می کنیم خدمات ارزنده ای به قشر ارزشمند کارگر در استان ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده 101قانون کار جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دوره های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می کنیم تا در این حوزه نظارت ها گسترده تر شود.

دادستان مرکز استان گلستان درباره تمکین نکردن برخی کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی هم گفت: عدم اجرای این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می شوند .

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه ها هم گفت: بر اساس قانون برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از 91 روز تا 180 روز حبس در نظر گرفته شده است .

وی گفت: حمایت از کارگران رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت می کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار