ثبت 19 تصادف منجر به فوت در گلستان از ابتدای سال جاری

ثبت 19 تصادف منجر به فوت در گلستان از ابتدای سال جاری

فرمانده پلیس راه استان گلستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 19 تصادفات منجر به فوت در گلستان ثبت شد.

اخبار ویژه حوادث

آخرین اخبار