شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در گرگان

شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در گرگان

فرمانده انتظامی گلستان از زمین گیری سارق حرفه‌ای خودرو گرگان خبر داد.

اخبار ویژه حوادث

آخرین اخبار