هواپیما ربایی در آسمان ایران

اقدامی که ناکام ماند؛

هواپیما ربایی در آسمان ایران

شخصی که در یک هواپیمای اماراتی قصد اقدام به هواپیماربایی در آسمان ایران را داشت، ناکام ماند.

اخبار ویژه حوادث

آخرین اخبار