بی سرپناهی خانواده گرگانی براثر نشت گاز/ملیکا چشم انتظارکمک خیران

بی سرپناهی خانواده گرگانی براثر نشت گاز/ملیکا چشم انتظارکمک خیران

آتش زندگی رحیمه و خانواده اش را نابود کرد و اکنون آن ها، همه چیز خود را از دست داده و نیازمند حمایت مسئولان و خیران هست…

اخبار ویژه حوادث

آخرین اخبار