سقوط آسانسور در عدالت 99 گرگان

سقوط آسانسور در عدالت 99 گرگان

موسی الرضا صفری رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت: در ساعت 21:47 دقیقه ایستگاه عملیاتی شماره شش…

اخبار ویژه حوادث

آخرین اخبار