دستگیری عامل آتش زدن عابر بانک مسکن در خیابان ولیعصر گرگان

جانشین انتظامی گلستان خبر داد

دستگیری عامل آتش زدن عابر بانک مسکن در خیابان ولیعصر گرگان

جانشین انتظامی گلستان از دستگیری عامل آتش زدن عابر بانک مسکن در خیابان ولیعصر گرگان خبر داد و گفت: این فرد دارای سابقه…

اخبار ویژه حوادث

آخرین اخبار