مازندرانی گفت: در صورت پرداخت سه درصد حق بیمه بیکاری و همچنین پرداخت حق بیمه در تابستان های سنوات گذشته به مربیان مهدهای کودک تعدیل شده بیمه بیکاری تعلق می گیرد.

​شرایط تداوم دریافت بیمه بیکاری کرونا مربیان مهدهای کودک در تابستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ «سعید مازندرانی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: بعد از کرونا تعداد زیادی از مدارس غیرانتفاعی و خصوصی و مهدهای کودک تعطیل شدند و مربیان و کارکنان زیادی از این مهدها و مدارس را تحت پوشش بیمه بیکاری کرونا قرار دادیم.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: در سه مرحله اسفند، فروردین و اردیبهشت بیش از 20 هزار نفر از این بیمه بیکاری کرونا در استان گلستان استفاده کردند.

 

مازندرانی بیان کرد: پس از شروع دوباره کار برخی از مدارس و کارگاه ها تعدیل نیرو کردند و نتوانستند نیروهای قبلی خود را جذب کنند و این افراد بیکار شدند.

 

وی افزود: اگر این افراد از سنوات قبل در ایام تابستان به کارگیری می شدند و سابقه بیمه آنها در این فصل وجود داشته باشد می توانند با مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها فرم های بیمه بیکاری و اخراج خود را پر کنند و ادامه بیمه بیکاری به این افراد تعلق می گیرد.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ابراز داشت: برای مربیان مهدهای کودک نیز در صورت پرداخت سه درصد حق بیمه بیکاری و همچنین پرداخت بیمه در تابستان های سنوات گذشته این افراد نیز می توانند از حق بیمه بیکاری بهره مند شوند.

 

مازندرانی تاکید کرد: دریافت بیمه بیکاری براساس سنوات بیمه است و تا 50 ماه هر فردی می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند و براساس استانداردهای تعریف شده این بیمه بیکاری را به این افراد پرداخت می کنیم.

 

وی افزود: برخی از مهدهای کودک تنها 9 ماه فصل را کار می کردند و در تابستان ها تعطیل بودند و برای این افراد در فصل تابستان بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار