رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان خبر داد :

حمیدرضا بهمنی نژاد گفت : برابر تبصره 1 ماده 68 چنانچه کسانی از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف مدت 7 روز از تاریخ أخذ رأی ، شکایت خود را به هیأت های نظارت تسلیم نمایند.

مهلت هفت روزه برای شکایت از نحوه برگزاری انتخابات

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما ؛ حمیدرضا بهمنی نژاد رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان گلستان در گفت و گو با خبرنگاران از مردم شهرستان های غرب استان و همه عوامل برگزارکننده مرحله دوم انتخابات مجلس تقدیر و تشکر کرد.

بهمنی نژاد : برابر تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه کسانی از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف مدت 7 روز از تاریخ أخذ رأی ، شکایت خود را به هیأت های نظارت تسلیم نمایند.

وی در ادامه تصریح کرد: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که ضمن مستند بودن ، مشخصات کامل شاکی یا شاکیان به همراه امضای آنان را نیز داشته و از هرگونه مبهم گویی و اتهام زنی بی اساس در گزارش پرهیز شده باشد.

رئیس هیأت نظارت همچنین گفت: شهروندان عزیز گلستانی همچنین می توانند هرگونه گزارش تخلف را از طریق سامانه « مردم ناظر» به آدرس  mardomnazer.shora-gc.ir و یا از طریق تلفن گویا به شماره 66401012 شورای محترم نگهبان نیزارسال نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار