با حضور حسین زارع رئیس اداره فنی و حرفه ای و کار دانش اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان و داوود کر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گمیشان از هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش شهرستان گمیشان بازدید به عمل آمد.

از هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش شهرستان گمیشان بازدید به عمل آمد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، به نقل از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گمیشان دوشنبه 28 مهرماه 99 حسین زارع رئیس اداره فنی حرفه ای و کار دانش اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان و داود کر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گمیشان از هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش شهرستان گمیشان بازدید به عمل آمد.

 رئیس اداره فنی حرفه ای و کار دانش گفت : ملاک و شاخص پیشرفت هر شهرستانی تربیت نیروهای ماهر و متخصص است و این تخصص باید در راستای برنامه بومی و منطقه ای و ملی قرار بگیرد و مردمی که مهارت ندارند و همچنین دستگاه هایی که تخصص ندارند، نرخ بیکاری شان قطعا بیشترخواهد بود  .

وی افزود: ما متولی شغل نیستیم ولی متولی آموزش منجر به شغل هستیم و اعتقاد ما بر این است که فرد آموزش دیده، آموزش پذیر است و قادر به بروزرسانی خود می باشد. امروز دنیا به این باور رسیده است که وجود دو گروه در جامعه با رویکرد هوش مالی و هوش اقتصادی لازم است، پژوهش محور ها و مهارت محور ها که تمرکز ما باید بر روی این دو مقوله باشد .

داوودکر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گمیشان در حاشیه این بازدید اظهارداشت: آموزش و پرورش شهرستان در قبال بازدید های انجام شده، درخواست هایی را از همکاران اداره کل آموزش و پرورش استان دارد که یکی از این درخواست ها در خصوص تجهیزات هنرستان های شهرستان می باشد که در این زمینه دچار کمبود های شدیدی هستیم . مورد مهم دیگر در مورد بحث کار آفرینی است و امیدواریم رشته هایی که برای شهرستان ما تعریف می شود رشته هایی باشند که در آینده برای فارغ التحصیلان آن رشته ها بازار کار داشته باشند

پس از انجام بازدید ها با حضور زارع رئیس اداره فنی حرفه ای و کار دانش استان و داوودکر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جلسه مدیران هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش شهرستان گمیشان در اتاق مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار