کشمیری گفت: سامانه بچه های مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور یک سامانه بسیار خوب و موثر برای مشارکت و برنامه سازی کانون های مساجد است.

سامانه بچه های مسجد برای مشارکت و برنامه سازی کانون های مساجد موثر است

به گزارش گلستان ۲۴؛ «عادله کشمیری» در حاشیه دیدار با مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان و کارکنان مجموعه به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: سامانه بچه های مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور یک سامانه بسیار خوب و موثر برای مشارکت و برنامه سازی کانون های مساجد است.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه در این سامانه فعالیت های فرهنگی هنری کانون ها به خوبی دیده می شود، افزود: با صرفه جویی در وقت و هزینه می توان سطوح مختلف برنامه ای را در این سامانه ارزیابی کرد.

 

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این سامانه با توجه به حجم بسیار بالای کانون ها سرعت در انتقال برنامه ها و بارگذاری در این سامانه است که باعث می شود هزینه ها بسیار کاهش پیدا کند.

 

کشمیری خاطرنشان کرد: شاخص هایی که در برنامه سازی کانون ها در این سامانه بارگذاری شده است، شاخص های جامع و خوبی است اما در تعیین این شاخص ها باید شرایط بومی و مذهبی کانون ها لحاظ شود تا برخی از استان هایی که دارای شرایط ویژه ای هستند بتوانند متناسب با شرایط کانون های استان خود در این سامانه مشارکت کنند.

 

وی با اشاره به اینکه روند برنامه سازی و اجرای برنامه های کانونی در استان گلستان در سطح مطلوبی است، اظهارامیدواری کرد: با زحماتی که ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان و مدیران کانون ها و اعضای فعال آنها می کشند این روند به صورت افزایشی ادامه داشته باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار