مدیر کل شیلات گلستان گفت: مرکز شهید مرجانی از گذشته تاکنون از اهمیت و تاثیرگذاری بسیاری در زمینه حفظ گونه های ارزشمند ماهیان خاویاری برخوردار بوده است و از مهم ترین ظرفیت های تکثیر و رهاسازی ماهیان خاویاری در کشور به شمار می رود. همچنین این مرکز توانسته نقش بسزایی در بازسازی بانک ژنی ماهیان خاویاری نیز داشته باشد.

مرکز بازسازی ماهیان خاویاری شهید مرجانی از گذشته تاکنون باعث افتخار شیلات بوده است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، مهندس سید جواد قدس علوی بیان داشت: در راستای اجرای تبصره 19 قانون بودجه سال 99 و براساس پیشنهاد این اداره کل و تصویب کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی سازمان شیلات ایران، بخش قابل توجهی از ظرفیت های مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی گفت: هدف از این واگذاری استفاده بیش از پیش از ظرفیت های این مرکز است که امیدواریم بتوانیم در کنار بخش خصوصی شاهد رشد و پیشرفت در زمینه تکثیر و پرورش گونه  های ارزشمند ماهیان خاویاری باشیم.
مدیر کل شیلات گلستان با اشاره به نقش مهم مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف سازمانی خاطر نشان کرد: نمی توان از نقش مهم و تاثیر گذار بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی در کنار بخش دولتی به آسانی عبور کرد. به همین دلیل برنامه ریزی های لازم جهت استفاده از ظرفیت ها و امکانات مازاد مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی برای استفاده بخش خصوصی صورت گرفته است. 
مهندس قدس علوی در پایان خاطر نشان کرد: امید است در کنار مشارکت بخش خصوصی جهت استفاده از ظرفیت های مازاد این مرکز، بتوانیم کمبودهای بخش بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در استان را مرتفع سازیم.
گفتنی است در راستای این واگذاری بازدیدی از سوی مدیر کل و اعضای کمیته واگذاری شیلات استان، از استخرها و امکانات مورد نظر مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی به عمل آمد.
لازم به ذکر است مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی گرگان و در ۲۳ کیلومتریامتداد جاده آق قلا ـ گنبد به مساحت ۱۵۰ هکتار مابین روستای اوچ تپه و چین سیبلی واقع شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار