مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان:

بیکی گفت: ۱۸ اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور نقطه عطفی در فرهنگ و هنر این کشور است.

۱۸ اسفند سالروز تاسیس کانون های مساجد کشور نقطه عطفی در فرهنگ و هنر کشور است

به گزارش گلستان ۲۴؛ «مهدی بیکی» در آستانه 18 اسفند، سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: 18 اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور نقطه عطفی در فرهنگ و هنر این کشور است.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: مدل کانون های مساجد یکی از بهترین و به صرفه ترین مدل های فرهنگی است که می تواند هم به صورت فراگیر و هم به صورت تاثیرگذار نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح فرهنگ کشور داشته باشد.

 

وی ادامه داد: تلفیق مسجد و تفکرات مذهبی با فعالیت های فرهنگی و هنری یک مدل بسیار موفق است که می تواند اندیشه های بسیار نویی را در کنار مساجد ایجاد کند.

 

بیکی تاکید کرد: ما باید به برنامه ریزی درست و حمایت های مادی و معنوی از کانون ها نسبت به حمایت مستمر از آنها ادامه دهیم.

 

وی اظهارداشت: ایجاد سامانه بچه های مسجد برای کانون ها یکی از ایده های خوب است که توانسته با ایجاد رقابت بین کانون ها آنها را در مسیر تولیدات برنامه های فرهنگی و هنری ترغیب کند.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: این سامانه ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، بستر مناسبی را فراهم کرده است که کانون ها بتوانند تمام فعالیت های خودشان را در دید ارزیابان ستاد کشور قرار دهند.

 

وی گفت: ایجاد 46 شاخص فرهنگی و هنری در سامانه بچه های مسجد با نام های شبستان و رواق ابتکار بسیار نو و متناسبی بود که به کیفیت برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد افزوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار