با مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان؛

رییس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، گفت: 207 آموزشگاه و موسسه تک منظوره هنری در گلستان مشغول به فعالیت هستند.


تعداد 207 آموزشگاه و موسسه تک منظوره هنری در گلستان فعالیت دارند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، داود خشنودی گفت: 182 آموزشگاه هنری و 25 موسسه هنری تک منظوره (مجموعا 207 مورد) با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در تمام شهرستان های استان دارای آموزشگاه هنری هستیم، گفت: موسسات تک منظوره هنری در شهرستان های گرگان، گنبد، مینودشت و آزادشهر فعالیت دارند.

خشنودی ادامه داد: در سال گذشته 23 تقاضا برای دریافت پروانه فعالیت آموزشگاه و 11 تقاضا برای موسسات تک منظوره هنری از سوی متقاضیان داشته ایم که مجموعا 30مجوز صادر شد.

وی با اشاره به برپایی جلسات منظم شورای نظارت بر فعالیت آموزشگاه های آزاد هنری و موسسات تک منظوره هنری در سال گذشته، گفت: در سال 99 تعداد 10 جلسه به منظور بررسی پرونده های متقاضیان تاسیس، تمدید  پروانه فعالیت آموزشگاه های آزاد هنری ، تمدید و برنامه ریزی و سیاستگذاری جلسات شورا ، تعرفه شهریه ،  بررسی و تصویب تعیین درجه آموزشگاه ها ، بررسی پرونده متقاضیان کارت صلاحیت تدریس هنرمندان و پیشکسوتان برگزار شد.

خشنودی در ادامه، گفت: با هدف نظارت بر عملکرد موسسات و آموزشگاههای هنری استان  63 مورد بازدید و نظارت انجام شده است.

رییس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان درباره اهداف و افق های تبیین شده برای سال جاری، گفت:  برنامه ریزی برای برگزاری جلسات و نشست ها با مدیران مسئول آموزشگاه ها و موسسات،برنامه ریزی برای دوره های آموزشی مدیران آموزشگاه ها و موسسات برای ارتقاء و پویایی،تشکیل جلسه مجزا شورا در خصوص پیشنهادهای راهبردی، بازرسی و بازدید سرزده و متناوب از آموزشگاه ها و موسسات سطح استان به صورت دوره ای و گروهی توسط اعضای محترم شورا، بررسی پرونده های متقاضیان به صورت آنلاین و سامانه ای،بررسی تهیه سرفصل ها و بودجه بندی آموزشی برای آموزشگاههای سطح استان، حمایت از هنرمندان شهرستانها برای تاسیس موسسات تک منظوره هنری در سطح استان، تهیه بانک اطلاعاتی آموزشگاهها و موسسات، مدرسان و بررسی تفویض برخی از موارد ریز خدمت ها به شهرستان ها از جمله برنامه ها و اهدافی است که به دنبال اجرایی شدن آن ها در سال جدید هستیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار