مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: پزشک متخلف در گرگان به جزای نقدی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شد.

پزشک متخلف گرگانی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، حسین نجف زاده پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به گزارش کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر اینکه یک موسسه دندانپزشکی در گرگان یک دندانپزشک را بدون پروانه و مجوز کار از وزارت بهداشت به کار گرفته است لذا پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: پرونده موصوف، به شعبه هفتم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی گرگان ارجاع و رئیس شعبه مذکور بعد از احضار متهم و رسیدگی های قانونی لازم و پس از احراز وقوع تخلف به استناد مرتبه اول ماده پنج قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، پزشک متخلف را به اتهام بکارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی بدون پروانه و مجوز کار از وزارت بهداشت، به پرداخت جزای نقدی در حق دولت، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم کرد.

وی گفت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفات مربوط به دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان، اخذ اضافی ویزیت و یا سایر تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی موضوع را به تعزیرات حکومتی و یا دانشگاه علوم پزشکی استان گزارش کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار