معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان گلستان گفت: به ازای نگهداری هر 15 مثقال طلا باید 1.40 آن را به عنوان زکات پرداخت کرد.

آیا به طلا هم زکات تعلق می گیرد؟

به گزارش گلستان۲۴؛ زکات از دستورهای اسلامی و یکی از فروع دین است که در دین مبین اسلام به آن بسیار سفارش شده است.

پرداخت زکات شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره زمانی واجب می‌شود که مالک آن در مدت زمان 11 ماه کامل مالک آن باشد که آن سال را «سال زکاتی» می‌نامند.

در برخی دیگر از اموال یعنی غلات چهارگانه که شامل « گندم، جو، خرما و کشمش» است گذشتن یک سال کامل شرط نیست و پرداخت زکات به آن تعلق می‌گیرد.

در زمینه پرداخت زکات با محمد عباسی «معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان گلستان» صورت گرفت که در ادامه با هم می‌خوانیم.

آیا پرداخت زکات برای نگهداری طلا و نقره‌جات تعلق می‌گیرد؟

عباسی: حد نصاب نگهداری طلا 15 مثقال است و برای نگهداری نقره نیز 105 مثقال در نظر گرفته شده است و برای پرداخت زکات طلا و نقره‌جات باید 1.40 مال را به عنوان زکات پرداخت کرد.

* در غلات چهارگانه به ازای برداشت 850 کیلوگرم زکات پرداخت می‌شود

پرداخت زکات برای غلات چهارگانه به چه صورت است؟

عباسی: افرادی که اقدام به کشت محصولاتی نظیر گندم، جو، کشمش و خرما کردند برای پرداخت زکات باید برداشت این محصولات به حد نصاب برسد تا زکات به آن تعلق بگیرد.

برای پرداخت زکات در غلات چهارگانه باید برداشت 847.207 کیلوگرم صورت گیرد و در صورتی که برداشت کمتر از این میزان انجام شود زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.

مقدار زکاتی که به غلات تعلق می‌گیرد تقریبا به سه دسته تقسیم می‌شود یکسری از زراعت‌هایی وجود دارد که با آب باران و رودخانه آبیاری می‌شود که به این زراعت‌ها حدود 0.1 زکات تعلق می‌گیرد و زراعت‌هایی که با آب پمپ آبیاری صورت می‌گیرد باید 1.20 زکات را پرداخت کنند.

محصولاتی که به هر دو صورت «آب باران و پمپ» آبیاری می‌شوند نصف آن مال باید 1.20 و نصف دیگر مال به صورت 0.1 زکات به آن تعلق می‌گیرد.

* دامدارانی که 40 گوسفند دارند یک گوسفند آن را باید به عنوان زکات پرداخت کنند

پرداخت زکات برای دامدارانی که گوسفندان زیادی را نگهداری می‌کنند به چه صورت است؟

عباسی: دامدارانی که 40 گوسفند دارند یک گوسفند آن را باید به عنوان زکات پرداخت کنند و 120 گوسفند دو گوسفند آن باید زکات پرداخت شود و 201 گوسفند باید سه گوسفند زکات پرداخت شود و 301 گوسفند چهار گوسفند آن باید زکات پرداخت شود.

دامدارانی که دارای بیش از 400 گوسفند هستند باید به ازای نگهداری از هر 100 گوسفند، یک گوسفند آن را به عنوان زکات پرداخت کنند.

پرداخت زکات برای گاوداران به چه صورت است؟

عباسی: به ازای هر 30 راس گاو باید یک گوساله که وارد سال دوم شده است را زکات دهیم و در صورتی که 40 گاو داشته باشیم باید یک گوساله‌ای که وارد سال سوم شده است را به عنوان زکات پرداخت کنیم.

* به ازای نگهداری هر 5 شتر یک گوسفند باید زکات داده شود

پرداخت زکات برای شترداران به چه صورت انجام می‌شود؟

عباسی: به ازای نگهداری از هر پنج شتر یک گوسفند باید زکات داده شود و به ازای 10 شتر باید دو گوسفند زکات پرداخت شود و به ازای بیش از 26 شتر باید شتری که وارد سال دوم شده است را به عنوان زکات پرداخت کنیم.

مردم از چه طریقی می‌توانند زکات خودشان را به حساب کمیته امداد پرداخت کنند؟

عباسی: به دلیل آنکه مردم به راحتی بتوانند زکات خودشان را پرداخت کنند در تمامی روستاهای استان گلستان شورای زکات تشکیل دادیم و افرادی که تمایل دارند می‌توانند زکات خودشان را به کمیته‌امداد قرار دهند و یا می‌توانند از طریق شماره حساب «0111804689008» بانک ملی است و شماره کارت مجازی «6037991899970226» بانک ملی واریز کنند.

/فارس

 

ارسال نظر

آخرین اخبار