عباسی گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی که اتفاق افتاد در غرب استان بارندگی و آب ماندگی زیادی در سطح اراضی کشاورزی را شاهد بودیم و این مهم منجر به آن شده است که تاریخ کشت کلزا و چغندر قند به تعویق بیفند.

بارندگی ها کشت کلزا و چغندر را در غرب گلستان به تعویق انداخته است

به گزارش گلستان ۲۴؛ «محمدرضا عباسی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی که اتفاق افتاد در غرب استان بارندگی و آب ماندگی زیادی در سطح اراضی کشاورزی را شاهد بودیم و این مهم منجر به آن شده است که تاریخ کشت کلزا و چغندر قند عقب بیفتد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد:‌ در شرق استان به ویژه کلاله، مراوه تپه وگنبدکاووس و بخش هایی از شهرستان آق قلا به دلیل کمبود بارندگی امکان کشت را تا 10 روز گذشته نداشتیم.

عباسی یادآور شد: در چنین شرایطی تغییر کشت الگویی را به کشاورزان ارائه کردیم و تا 20 آذر الی 25 آذر امکان و شرایط کشت فراهم است و کشاورزان می توانند این کشت را انجام دهند.

وی افزود: به دلیل اینکه در یک منطقه معتدل مدیترانه ای هستیم زراعت کلزا محدودیتی ایجاد نمی کند ولی اگر در بهترین تاریخ کشت کلزا را در مزارع کشت می کردیم میزانی عملکرد مزارع ما افزایش پیدا می کرد که متاسفانه این بارندگی ها اجازه چنین کاری را نداد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: اراضی رطوبت مناسب را دارند کشاورزان منتظر بارندگی نباشند و کلزا، گندم و جوی خود را به ویژه  در شرق استان کلاله، مراوه تپه، گنبد کاووس و بخشی از شهرستان آق قلا کشت کنند و بارندگی که در آینده اتفاق می افتد منجر به سبز شدن مزارع آنها خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار