مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: تخریب چهره کاندیداها، تخریب چهره و وجهه نظام و زیرسوال بردن دستاوردهای نظام و سیاه‌نمایی جزو جرایم انتخاباتی مهم است.

قوه قضاییه با زیرسئوال برندگان دستاوردهای نظام برخورد می‌کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ علیرضا ساوری در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی استان گلستان با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در انتخابات پیش‌رو اظهارداشت: قوه قضاییه در این دوره بر روی پیشگیری از وقوع 6 جرم مهم و اولویت‌دار متمرکز شده است.

وی گفت: پیشگیری از سواستفاده احتمالی از اموال عمومی، دولتی و بیت‌المال در حوزه انتخاباتی و همچنین  پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت لشکری و کشوری له یا علیه کاندیداها از موضوعات موردتوجه دستگاه قضایی است.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: تخریب چهره کاندیداها از سوی یکدیگر، تخریب چهره و وجهه نظام و زیرسوال بردن دستاوردهای نظام و سیاه‌نمایی جزو جرایم انتخاباتی مهم تلقی می‌شود.

وی گفت: پیشگیری از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی و سوء استفاده از اقوام و فرق در زمان تبلیغات و همچنین دادن وعده‌های غیرقابل تحقق از جمله موضوعاتی است که در ستادها بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

ساوری تأکید کرد: مهمترین راهبرد قوه قضاییه در مرحله اول توجیه ارشاد و اقناع، سپس هشدار و انذار و در نهایت برخورد و مقابله با متخلفان است. نگاه ما متمرکز بر توضیح و تشریح مفاد و جرایم و مجازا‌ت‌هایی است که در قانون تعیین شده است.

وی گفت: ما در قوه قضاییه روی بحث آگاه‌سازی‌های عمومی و اختصاصی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تمرکز داریم.

ساوری از کاندیداها خواست تا از هرگونه اقدام جنجالی که از آن جرم انگاری تلقی می‌شود خودداری کرده و خواسته‌های خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند.

وی افزود: علاوه براین اقدامات و فعالیت‌های کاندیداها در حال رصد است و اگر افراد مرتکب جرم یا تخلف شوند با توجیه و ارشاد و در صورت تداوم در شعب قضایی به رفتارها و اعمال آنان رسیدگی می‌شود.

/تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار