مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: تعداد خانوار بهره‌مند از گاز استان گلستان به ۶۱۳هزار خانوار رسید.

افزایش خانوار‌های بهره‌مند از گاز در گلستان

به گزارش خبرنگار گلستان24، علی طالبی اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۲۹۱۱خانوار استان به جمع مشترکین شرکت اضافه شدند که تعداد ۱۸۸۲خانوار برای بخش شهری و ۱۰۲۹مورد نیز مربوط به بخش روستایی است و  تعداد خانوار بهره‌مند از گاز طبیعی در سطح استان به حدود ۶۱۳هزار خانوار رسید.

وی افزود: تا کنون بیش از ۶۱۲هزار ۹۶۱خانوار استان گلستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند که شامل تعداد ۳۸۲هزار و ۱۰۵خانوار شهری و ۲۳۰هزار و ۸۵۶خانوار نیز روستایی  است.

طالبی با بیان اینکه ۱۰۰درصد خانوار شهری و ۹۸درصد خانوار روستایی استان بهره‌مند از گاز هستند افزود: بیشترین حجم خانوار بهره‌مند از گازمربوط به شهرستان گرگان بعنوان مرکز استان با بیش از ۱۷۷هزار خانوار است و شهرستان گنبد نیز با ۱۰۹هزار خانوار دررتبه بعدی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان گفت: تا کنون دراستان گلستان تمامی ۳۳شهر و ۹۰۲روستا، ۹۳۴واحد صنعتی عمده و ۶۵جایگاه CNG گازرسانی شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار