مدیرکل امور مالیاتی گلستان عنوان کرد

مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: با تصویب ستاد ملی کرونا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی از پایان تیر به مدت یک ماه تمدید شد.

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

به گزارش خبرنگار گلستان 24، علی اصغر هزار جریبی اظهار کرد: در پی موج چهارم و شروع موج پنج شیوع کرونا و قرمز شدن وضعیت بسیاری از شهرهای کشور ستاد ملی کرونا مهلت تسلیم اظهارنامه الیاتی را به مدت یک ماه تمدیدکرد.

وی افزود: پایان تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بود که با قرمز شدن وضعیت بسیاری از شهرهای کشور و کند شدن فعالیت شرکتها و موسسات اقتصادی و درخواست آنها، ستاد ملی کرونا پذیرفت که این مهلت به مدت یک ماه تمدید شود.

هزار جریبی افزود: در پی تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مهلت های رسیدگی به سنوات قبل هم تمدید می شود.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار