با حضور دادستان مرکز استان؛

با حضور نماینده دادستانی از تغییر کاربری سه هزار و 500 متر مربع زمین های کشاورزی توسکستان گرگان جلوگیری شد .

 ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی توسکستان تخریب شد

به گزارش گلستان 24، حجت الاسلام سید رضا سید حسینی در تشریح  تخریب این ساخت و سازها اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی، 12 مورد ساخت و ساز غیرمجاز شامل فنس کشی و پی چینی در زمین های کشاورزی توسکستان در منطقه معروف به باغ سرهنگ تخریب شد .

وی افزود: با اجرای تخریب این سازه ها ، از تغییر کاربری سه هزار و 500 مترمربع زمین های کشاورزی جلوگیری شد .

دادستان مرکز استان با تاکید بر این که رویکرد ما پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل ابتدایی تغییر کاربری است افزود: با دستور رئیس کل دادگستری استان ، گشت های پلیس انفال و دستگاه های مرتبط در حوزه انفال و منابع طبیعی فعال تر شده است تا از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی جلوگیری کنیم .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار