مدیر امور منابع آب شهرستان گنبد :

مدیر امور منابع آب شهرستان گنبد از لایروبی، کف شکنی و جابجایی ۱۸ حلقه چاه از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه سال جاری در شهرستان گنبد کاووس خبر داد.

لایروبی، کف شکنی و جابجایی ۱۸ حلقه چاه در سال جاری انجام شد

به گزارش گلستان 24، حسین ثابتی اظهار کرد: با توجه به خشکسالی سال آبی و کاهش سطح آبهای زیرمینی در منطقه ، امور منابع آب شهرستان نسبت به صدور محوز ۱۸ حلقه چاه برای لایروبی، کف شکنی و جابجایی چاه اقدام نمود.

وی افزود: تعداد ۱۴ حلقه چاه برای جایجایی و ۲ حلقه برای لایروبی و ۲حلقه برای کف شکنی صادر شد.

ثابتی بیان کرد: استفاده بیش از حد از منابع آب زیزمینی و نداشتن آب در تعدادی از چاههای کشاورزی، موجب مشکلاتی برای کشاورزان می شود که کشاورزان برای حل این موضوع اقدام به لایروبی ، کف شکنی و جابجایی چاه می نمایند که در سالهای خشکسالی این امر تشدید می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار