وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم:

وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم معتقد است که حوزه دریا و ظرفیت های آن مورد غفلت قرار گرفته است و از این پتانسیل استفاده چندانی نشده است که می توان با برنامه‌های ویژه زیرساخت‌ها معطل مانده این بخش را پویا کرد.

حوزه دریا و ظرفیت های آن مورد غفلت قرار گرفت

به گزارش گلستان 24، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: هیچ‌گونه برنامه‌های سازنده در دولت گذشته برای استفاده از این ظرفیت‌ها وجود نداشته است.

وی افزود: برای خاتمه دادن به فرصت‌سوزی در حوزه دریا و بندر باید با دعوت از متخصصین و مدیران جامعه دریایی کمیته‌ای متشکل از نخبگان این حوزه تشکیل شود و بتوانند با ارائه و تدوین برنامه‌های سازنده برای توسعه این مسیر گام های اساسی بردارند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار