مدیر بنادر و دریانوردی گلستان:

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام کرده که این بندر شرایط واردات چوب را دارد.

خواجه نفس توان واردات چوب را دارد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، اله یار اسعدی اظهار کرد: نگاه سازمان بنادر به بندر خواجه نفس حمایتی است.

وی افزود: طبق آخرین جلسه با رئیس کمیسیون عمران مجلس، استاندار، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده مردم غرب گلستان در مجلس در اسفند ۱۳۹۹، تأکید شد که عملیات ساخت بندر خواجه نفس با حمایت مجلس، استانداری و سازمان بنادر ادامه یابد.

وی بیان کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و اخذ مجوزات قانونی از محیط زیست، امور اراضی و سازمان بنادر و با توجه به اینکه حدود و ثغور بندر مشخص است و بیش از ۱۵ سال آغاز شده، عقل سلیم می‌گوید که این پروژه نیمه تمام را حمایت کنیم تا ۷۰ درصد باقیمانده محقق شود.

اسعدی بیان کرد: دولت هم اکنون توان ساخت بندر را نداشته و نه بخش خصوصی تمایل دارد که بندر جدید را اکران کنیم اگر نیاز به بندر جدید باشد، سرمایه گذار خواجه نفس در این خصوص اعلام آمادگی کرده است.

وی اضافه کرد: با حمایت از بندر خواجه نفس حدود سه الی پنج سال جلوتر هستیم زیرا این پروژه تمام مجوزات لازم و قانونی را اخذ کرده است.

اسعدی افزود: اگر قرار است پیشرفتی در بندر خواجه نفس بیفتد باید مجلس، دولت، استاندار و نمانیده ولی فقیه در استان در این زمینه اتفاق نظر داشته باشند.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع هم اعلام کرده که این بندر شرایط واردات چوب را دارد.

وی افزود: هزینه ساخت بندر بسیار بالا بوده و هر متر مربع بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد پس سرمایه گذار به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه وارد شود و سازمان بنادر هم در صدور مجوزها و هم تسهیلات بانکی از وجوه اداره شده، می‌تواند به این بخش کمک کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار