معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاهش عملکرد محصول سویا به بذر موجود در بازار ربطی ندارد و بذرهای موجود در بازار از کیفیت خوبی برخوردار است، زیرا اگر مشکل از بذر بود گیاه نباید سبز می‌شد در حالی که محصول کشاورزان سبز شده است.

کاهش عملکرد محصول سویا به بذر موجود در بازار ربطی ندارد

به گزارش گلستان 24، محمد رضا عباسی با بیان این مطلب که گرمای بیش از حد هوا و خشکسالی عامل اصلی کاهش عملکرد سویا در استان است، اظهار کرد: در گرمای بالای ۳۵ درجه عمل لقاح در گیاه سویا انجام نمی‌شود و گیاه به مرحله غلاف دهی نمی‌رسد.

وی ادامه داد: بنا بر گزارشات هواشناسی تابستان امسال، گرمای هوا در استان گلستان در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود و به مرز ۵۰ درجه هم رسید و همین گرمای توأم با خشکسالی سویا را نابود کرد.

عباسی، کشاورزی حفاظتی را یک روش مؤثر برای افزایش عملکرد محصول معرفی کرد و توضیح داد: در همین سال جاری که محصول بسیاری از کشاورزان به باردهی نرسید و خوراک دام شد کشاورزی توانست با استفاده از کشاورزی حفاظتی اراضی خود را تقویت کرده و چهار تن در هکتار سویا برداشت کند.

وی با بیان اینکه در روش کشت حفاظتی، کشاورز از شخم و دیسک زدن زمین خودداری کرده و محصول را به صورت مستقیم می‌کارد افزود: در این روش برای حفظ مواد مغذی زمین، کاه و کلش محصولات از مزرعه خارج نمی‌شود و بقایای محصول را آتش نمی‌زنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار