استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: برآورد اعتباری لایروبی کانالها پنج هزار میلیارد ریال بوده که هزار میلیارد ریال آن اختصاص یافته است.

اختصاص یکهزار میلیارد ریال برای لایروبی کانالهای خلیج گرگان

به گزارش گلستان 24، علی محمد زنگانه در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، اظهار کرد:موضوع احیای خلیج گرگان و لایروبی کانالهای آن خیلی مهم است و همه متولیان امر باید بطور جدی‌تر این مساله را دنبال کنند.

وی افزود: در کنار لایروبی کانال آشوراده، نیاز است کانال‌های چپاقلی و خوزینی هم لایروبی شوند و پمپاژ آب هم به مصوبه اول اضافه شود.

استاندار گفت: همه دستگاه‌های متولی مانند مدیریت بحران و محیط زیست در بخش لایروبی و وزارت نیرو در بخش پمپاژ آب، باید اقدامات اساسی را انجام دهند

وی بیان کرد: در بستر گرگان‌رود ۱۷۷ آب‌بندان غیرمجاز وجود دارد که مدیریت و کنترل آن باید سریع‌تر انجام و این آب‌بندان‌ها تعیین تکلیف شوند.

زنگانه افزود: بدون شک، در احداث این آب‌بندان‌های غیر مجاز، برخی مدیران ترک فعل کرده اند که برای این افراد پرونده تشکیل شده و ما از حق مردم نمی‌گذریم و با متخلفین برخورد خواهیم کرد .

استاندار تصریح کرد: متأسفانه برخی مدیران نه تنها مدیریت بحران ندارند، بلکه در ایجاد بحران نقش اساسی دارند .

وی گفت: به منظور مدیریت مصرف آب، همه چاه های غیرمجازی که در شعاع 2 کیلومتری چاه های مجاز حفر شده اند باید مسدود شوند و همه چاه های مجاز نیز باید کنتور نصب کنند. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار