استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: با توان سرمایه گذاران خرد نمی توان در مورد پتروشیمی گلستان به نتیجه رسید و حضور هلدینگ ها زمینه خروج این پروژه از بن بست را فراهم می کند.

حضور هلدینگ ها زمینه خروج پتروشیمی گلستان از بن بست را فراهم می کند

به گزارش گلستان 24، علی محمد زنگانه در دیدار با مهندس شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، اظهار کرد: عمده سهامداران این پروژه کارمندان دولت و فرهنگیان هستند.

وی افزود: در سفر رییس قوه قضاییه به استان، اختیارات خوبی به رییس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان جهت رفع مشکلات حقوقی پتروشیمی تفویض شد.

زنگانه گفت: در سفر رییس جمهور به استان نیز دستورات قاطعی برای رفع مشکلات پتروشیمی صادر شد.

وی دافزود: به سرانجام رساندن این پروژه پس از ۱۵ سال بیش از بُعد مادی از نظر معنوی ، سرمایه اجتماعی برای نظام محسوب می شود و خوشبختانه با حضور و همراهی همه فرصتی منحصر به فرد برای حل مسئله پتروشیمی گلستان ایجاد شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار