مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲:

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: برای توسعه زیر ساخت ها در اینچه برون سرمایه گذاری های خوبی فراهم شده و حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در بخش احداث انبار ، سکوی بارگیری، اقدامات لجستیکی، ترانشیپ ( انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر)و سایر زیر ساخت ها هزینه شده است.

سرمایه گذاری های خوبی برای توسعه زیر ساخت ها در اینچه برون فراهم شده است

به گزارش گلستان 24، محسن اعتماد با اشاره به ورود قطار قزاقستان به ترکیه از راه آهن اینچه برون گفت: ترانزیت ریلی محموله کانتینری قزاقستان با ۵۰ واگن ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای راه آهن گلستان درآمد داشت. 

وی افزود: در ابتدا مقرر بود این قطار از ایستگاه راه آهن سرخس وارد کشور شود که با رایزنی های بسیار مسیر حرکت را به اینچه برون هدایت کردیم.

اعتماد افزود : به مناسبت سفر رییس جمهور قزاقستان و برخی مباحث دیپلماسی در تعیین عوارض ترانزیت این قطار حداکثر تخفیف در نظر گرفته شد اما به طور معمول با عبور یک قطار کانتینری با ۵۰ واگن ۱۰ میلیارد ریال درآمد نصیب راه آهن مبدا می شود.

وی تصریح کرد: برای جابجایی هر کانتینر در کیلومتر از ۱۵ صدم تا ۳۰ صدم دلار تعرفه اخذ می شود که رقم ناچیزی بوده و یک مزیت بسیاربالایی برای راه آهن است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق۲ افزود : برای توسعه زیر ساخت ها در اینچه برون سرمایه گذاری های خوبی فراهم شده و حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در بخش احداث انبار ، سکوی بارگیری، اقدامات لجستیکی، ترانشیپ ( انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر)و سایر زیر ساخت ها هزینه شده است.

به گفته اعتماد، در زمان حاضر ظرفیت ۵۰ واگن ورودی و هدایت ۵۰ واکن صادراتی در ایستگاه ریلی اینچه برون فراهم است.

وی ادامه داد : طی حدود یکسال گذشته و با توسعه دیپلماسی دولت سیزدهم با کشورهای همسابه بسیاری از موانع برداشته شد و چشم انتظار روشنی برای بهره گیری حداکثری از مسیر ریلی قزاقستان - ترکمنستان - ایران پیش بینی می شود.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ بیان کرد: براساس برآوردها هر سه هزار تن بار، یک نفر شغل ثابت ایجاد می کند و ظرفیت خوبی برای استان محروم گلستان است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار