مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: دو میلیون نهال در نهالستان های دولتی گلستان تولید و آماده بکارگیری در طرح کاشت یک میلیارد نهال در سال جاری است.

۲ میلیون اصله نهال در نهالستان های دولتی گلستان تولید شد

به گزارش گلستان 24، حمید سلامتی اظهار کرد: بیش از دو میلیون نهال در نهالستان‌های دولتی گلستان در سال زراعی جاری برای کاشت در طرح مردمی یک میلیارد درخت تولید شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: اقدامات انجام شده برای تولید نهال از آذر سال گذشته انجام شده و تولید این نهال‌ها در حال افزایش است.

وی ادامه داد: این نهال‌ها در نهالستان‌های دولتی قپان شهرستان کلاله، قرق شهرستان گرگان، سوسرا شهرستان آزادشهر و تاویر شهرستان علی آباد تولید می‌شود.

سلامتی ادامه داد: گونه‌های بلوط، داغداغان، افرا، انجیلی و زبان گنجشک به عنوان گونه‌های جنگلی و گونه سنجد تلخ، سرو خمره‌ای و سرو شیراز به عنوان گونه‌های فضای سبز و گونه اکالیپتوس و صنوبر به عنوان گونه‌های زراعت چوب در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید اینکه در نهالستان قرق حدود یک میلیون و ۲۱۳ هزار اصله نهال تولید شده است، گفت: در نهالستان قپان ۲۵۲ هزار اصله نهال، در نهالستان سوسرا ۲۶۰ هزار نهال و در نهالستان تاویر ۲۸۵ هزار اصله نهال موجود است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: این نهال‌های جنگلی با هدف توسعه، احیا و غنی سازی عرصه‌های جنگلی، توسعه فضای سبز و زراعت چوب کشت می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار