رییس خانه صنعت و معدن استان گلستان گفت: کمبود نیروی متخصص در حوزه صنعت به عنوان یک بحران جدی در آینده است بنابراین برای جلب نظر افراد متخصص و حفظ آنها در صنایع باید راهکاری اندیشیده شود.

 لزوم جلب نظر افراد متخصص برای ماندگاری در صنعت

به گزارش گلستان 24، بهرامی اظهار کرد: بحران کمبود تعداد کارکنان متخصص می تواند یک بحران جدی در هر سازمان باشد. در واقع افراد متخصص در هر سازمان از ارزشمندترین دارایی‌های آن سازمان به‌حساب می‌آیند.

وی افزود: باید فکری اندیشیده شود تا ضمن جلب نظر کارگران، نیروی کار متخصص در یک دوره کوتاه از چرخه تولید خارج نشوند چراکه این افراد ارزنده و کمیاب هستند.

بهرامی گفت: خروج و بازنشستگی نیروی های متخصص هرچند مطابق قانون است اما باعث هدررفتن سرمایه انسانی می شود چراکه تجربه این افراد می تواند تا یک دهه دیگر کمک به صنعت و تولید استان باشد.

وی بیان کرد: با مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد افزایش می یابد که این سبب فشار زیاد به صندوق های بازنشستگی خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار