معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به شرایط آب و هوایی نیمه دوم سال‌جاری و افزایش ۳.۷ درجه حرارت دمایی این استان شمالی نسبت به دوره بلندمدت و سال قبل و نیز رطوبت کافی خاک، از کشاورزان خواست در مدیریت مزارع و زراعت پاییزه خود، فارغ از تجربه و تقویم زراعی سال‌های قبل بسیار حساس باشند.

کشاورزان گلستانی در مراقبت از مزارع و زراعت پاییزه خود حساس باشند

به گزارش گلستان 24، علی‌اکبر مهقانی نوده اظهار کرد: در سال زراعی جاری (۱۴۰۳ - ۱۴۰۲) به دلیل افزایش ۳.۷ درجه حرارت دمایی نسبت به دوره بلندمدت و نیز سال قبل و رطوبت کافی خاک براثر چند فقره بارش مناسب، شاهد سطح سبز و تراکم مطلوب زراعت پاییزه در استان گلستان هستیم.

وی با بیان اینکه شرایط آب و هوایی فعلی گلستان سبب تحریک رشد گیاهان زراعی و طی کردن مراحل رشدی زودتر از تقویم زراعی سال‌های قبل شده است، اضافه کرد: اگر این شرایط ادامه یابد و یا به یکباره هوا سرد شود، احتمال خسارت سرمازدگی وجود دارد.

مهقانی نوده ادامه داد: برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از افزایش درجه دما و یا سرد شدن یکباره هوا، کشاورزان گلستانی باید فارغ از تقویم زارعی سال‌های قبل، با حضور مستمر در مزرعه خود و مدیریت آن بسیار حساس باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: کشاورزان باید نسبت به کوددهی مناسب مزرعه و استفاده از کودهای سرک، ازته، پتاسه و ریز مغزی‌ها به صورت جداگانه یا ترکیبی، مبارزه با علف‌های هرز و آفات و بیماری‌ها با استفاده از نقطه نظرات کلینیک‌های گیاهپزشکی و کارشناسان پهنه اقدام کنند.

وی بابیان اینکه شرایط آب و هوایی امسال سبب شده تا همگام با رشد گیاه، شاهد رشد علف‌های هرز در مرزعه نیز باشیم، افزود: شرایط دمایی همچنین سبب تغیر سیکل آفات و بیماری‌ها و عدم زمستان‌گذرانی آنها نیز شده و برخی آفات مانند «زابروس و بید کلم» زراعت پاییزه به ویژه مزارع گندم را تهدید می‌کند.

مهقانی نوده همچنین از پایان مرحله کشت بیشتر زراعت پاییزه گلستان هم خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری (۱۴۰۳ - ۱۴۰۲) در این استان ۳۶۸ هزار هکتار گندم، ۸۴ هزار هکتار جو، ۴۷ هزار و ۵۰۰ هکتار دانه روغنی کلزا، سه هزار و ۷۰۰ هکتار چغندرقند و چهار هزار هکتار سیب زمینی کشت شده که تماما از سطح سبز مطلوب برخوردار هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار