رئیس اداره اسناد پزشکی بیمه سلامت گلستان گفت: در شهریور، طرح نسخه نویسی الکترونیک در ۸۶ درصد مطب های طرف قرارداد گلستان اجرا شده است.

طرح نسخه نویسی الکترونیک در ۸۶ درصد مطب های گلستان اجرا شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ حسینعلی انصاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح نسخ الکترونیک اظهارکرد: با عنایت به تکلیف قانونی سازمان بیمه سلامت و به تبع آن اداره کل بیمه سلامت استان گلستان، از ابتدای سال ۹۹ طرح نسخه نویسی الکترونیک در مطب پزشکان و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز داروخانه و پاراکلینیک به صورت رسمی اجرا شد.

وی افزود: در شهریور، طرح نسخه نویسی الکترونیک در ۸۶ درصد مطب های طرف قرارداد اجرا شده و پزشکان مجری طرح نسخ خود را به تعداد ۴۸ هزار و ۷۳۴ نسخه به صورت الکترونیک و با اجرای رسیدگی آنلاین قواعد بیمه‌ای با ایجاد هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریال اجرا کردند.

انصاری فرد ادامه داد: همچنین ۸۴ درصد مراکز طرف قرارداد (داروخانه، آزمایشگاه، پرتوپزشکی) در اجرای طرح نسخه پیچی الکترونیک، نسخ خود را به تعداد ۴۷ هزار و ۶۹۷ نسخه، به صورت الکترونیک با بررسی آنلاین قواعد بیمه ایی با ایجاد هزینه ایی بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال به اداره کل بیمه سلامت استان ارسال کردند.

وی بیان کرد: کل هزینه الکترونیک ایجاد شده توسط پزشکان و مراکز طرف قرارداد مجری طرح مذکور در استان در شهریورماه به مبلغ ۴۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال بوده که بر مبنای تولید هزینه در رتبه پنج کشوری قرار داریم.

انصاری فرد گفت: در طرح نسخه الکترونیک به تدریج نسخه کاغذی حذف و تجویز و ارائه خدمات توسط پزشکان و مراکز طرف قرارداد به صورت الکترونیک انجام می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار