کانون فرهنگی و هنری نیایش با ایجاد کادر و تیم تشکیلاتی قوی و ارتباط با نهادهای مختلف است که باعث شده این کانون روستایی در انجام رسالت های فرهنگی اش موفق باشد.

سازماندهی نیروهای جهادی توسط کانون روستایی نیایش در خدمات مومنانه به مردم

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شبستان، کشور ما در موقعیتی قرار گرفته است که از هر سو مشکلاتی از قبیل؛ سیل، زلزله، کرونا و تحریم ها باعث شده است که معیشت زندگی مردم را دستخوش مشکلات ایذایی کند. در چنین موقعیتی، مدیریت درست و انسجام سازی در بین مردم شرط اولیه برای عبور از مشکلات و بحران هاست.

نقش کانون های فرهنگی و هنری مساجد در فضاهای بحران یک نقش کلیدی و موثر است و این مسئله بر کسی پوشیده نیست.

یکی از کانون های فرهنگی و هنری که توانسته است این نقش به خوبی ایفا کند؛ کانون فرهنگی و هنری نیایش روستای چهارده کردکوی استان گلستان است، این کانون فرهنگی و هنری علاوه بر اینکه توانسته است نسبت به سازماندهی و انسجام نیروها در مناطق مختلف بحران از قبیل سیل و خدمات بهداشتی نیز نقش آفرینی کند.

کانون فرهنگی و هنری نیایش یک کانون روستایی است که به مدیریت «علی قاسمی» و با همکاری فعالان فرهنگی اداره می شود.

از خصوصیات و رموز موفقیت این کانون ارتباط با ستاد استان، ایجاد کادر و تیم تشکیلاتی قوی و ارتباط با نهادهای مختلف است که باعث شده این کانون روستایی در انجام رسالت های فرهنگی اش موفق باشد.

کانون نیایش بارها از سوی ستاد هماهنگی فرهنگی و هنری مساجد استان گلستان مورد تقدیر قرار گرفته است و در برنامه های فهمای 1400 نیز بیش از 15 هزار و 500 امتیاز کسب کرده است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار