موسی الرضا صفری رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت: در ساعت 21:47 دقیقه ایستگاه عملیاتی شماره شش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان به یک مورد حادثه سقوط آسانسور در عدالت 99 اعزام شدند.

سقوط آسانسور در عدالت 99 گرگان

به گزارش گلستان 24، رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان جزئیات حادثه را اینگونه بیان کرد: حادثه بعلت نقص فنی آسانسور در یکی از مجتمع های مسکونی واقع در عدالت 99 رخ داده که متاسفانه در این حادثه دو دختر جوان که در طبقه دوم مجتمع سوار بر آسانسور بودند و با سقوط ناگهانی آسانسور به شدت به دیواره های آسانسور برخورد می کنند و از ناحیه کمر و دست و پا دچار کوفتگی و مصدومیت می شوند.

صفری در پایان توصیه نمود: شهروندان حتما سرویس های دوره ای و بازدید از آسانسورها را جدی بگیرند تا در صورت مشاهده نقصی فنی و خرابی قطعات بوسیله افراد متخصص رفع عیب نموده تا از اینگونه حوادث پیشگیری شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار