تقاضای گشت کرونا از مخالفان گشت ارشاد

احمد ملاشاهی؛

تقاضای گشت کرونا از مخالفان گشت ارشاد

احمد ملاشاهی فعال رسانه ای استان گلستان در یادداشتی از پارادوکس برخی رسانه ها در برخورد با قرنطینه در ایران می گوید.

اخبار ویژه اخبار ویژه

آخرین اخبار