پیام عاشورای حسینی باید در جامعه نهادینه شود

پیام عاشورای حسینی باید در جامعه نهادینه شود

یک مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این‌که یکی از فلسفه های قیام امام حسین(ع) باز داشتن از بدی‌ها و دعوت به خوبی‌هاست، گفت:…

اخبار ویژه اخبار ویژه

آخرین اخبار