امضا تفاهم نامه همکاری بین مرکز سراج و بسیج دانشجویی استان گلستان

امضا تفاهم نامه همکاری بین مرکز سراج و بسیج دانشجویی استان گلستان

تفاهم نامه همکاری بین مرکز فضای مجازی سراج استان گلستان و بسیج دانشجویی استان گلستان به امضا رسید

اخبار ویژه اخبار ویژه

آخرین اخبار